Naše standardy pro přízemní dům (bungalov)

Dům na klíč

Co je to dům na klíč?

Dům na klíč znamená, že veškeré stavební práce a veškeré papírování a obíhání úřadů svěříte jedné firmě, tedy nám. Jakmile dům postavíme, převezmete od nás klíče a bydlíte. Samozřejmě vás provedeme celým postupem od návrhu, povolení, přes samotnou výstavbu až po kolaudaci domu. Velká výhoda domu na klíč je ta, že celý dům samozřejmě postavíme my a kromě stavebního povolení na začátku, tak vyřídíme i kolaudaci na závěru. U domu k dokončení nebo hrubé stavby domu si musíte dům dokončit sami a navíc si sami budete muset vyřídit kolaudaci.

Dům na klíč neobsahuje

  • Kuchyň (obsahuje pouze hrubou přípravu)
  • Osvětlení

Naše standardy

Základová deska

Základy jsou tvořeny betonovými pasy s nadezdívkou ze ztraceného bednění dle šířek zdiva. Základové konstrukce jsou ukončeny ŽB deskou tl. 125-150 mm. Součástí základové desky je rovněž ležatá kanalizace. Cena základů je uvažována na pozemku bez převýšení (bez svahu).

Svislé konstrukce

Obvodové a vnitřní nosné zdivo je provedeno z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu nebo z keramických tvárnic broušených rovněž na tenkovrstvou maltu nebo na zdící pěnu. Příčky jsou z pórobetonových nebo keramických broušených tvárnic tl. 150 mm také na tenkovrstvou maltu nebo na zdící pěnu.

Úpravy povrchů vnitřních

V případě pórobetonových tvárnic se provádí tenkovrstvá stěrková omítka s perlinkou s finální štukovou omítkou. V případě keramických tvárnic se provádí dvouvrstvá omítka, kde jádro tvoří vápenocementová omítka a finální povrch tvoří štuková omítka. Dále mohou být vnitřní omítky provedeny jako sádrové. U přízemních domů je proveden zavěšený protipožární sádrokartonový podhled. V koupelně a na WC jsou provedeny keramické obklady.

Úpravy povrchů vnějších

Obvodový plášť je zateplen fasádním polystyrenem tl. 150 mm s povrchovou úpravou ze silikonové strukturální omítky zrno – 1,5 mm. Sokl je zateplen perimetrickými deskami tl. 150 mm s mozaikovou omítkou marmolit.

Podlahové konstrukce

Podlahy jsou provedeny jako anhydritové, v garáži betonové. V celém objektu jsou navrženy skladby podlah dle funkce a využití místností. Jedná se o keramické dlažby nebo vinylové podlahy na click.

Výplně otvorů

Okna a vchodové dveře jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné, plné/prosklené. Garážová vrata jsou sekční lamelová na elektrický pohon a dálkové ovládání.

Tepelné izolace

Podlahy nad základovou deskou jsou zatepleny EPS tl. 160 mm. Zavěšený podhled je zateplen minerální izolací tl. 380 mm.

Konstrukce střechy

Střecha je provedena z dřevěných příhradových vazníků. Krytina je navržena z komplexního taškového systému BRAMAC CLASSIC PROTECTOR v černé/červené barvě. Střecha je větraná průběžným pásem podél okapní hrany a po celé délce hřebene odvětrávacími taškami.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky (žlaby, svody, háky atd.) jsou provedeny z lakovaného plechu.

Výmalba

Provedena ve třech vrstvách v bílé barvě.

Elektroinstalace

Jsou navrženy:

  • V obytných místnostech 4 dvojzásuvky + 1 vypínač
  • V šatnách, koupelnách, 1 dvojzásuvka + 1 vypínač
  • V garáži 2 dvojzásuvky + 1 vypínač
  • V kuchyni pouze hrubé rozvody
  • Na střeše hromosvod

Topení a ohřev TUV

Vytápění je řešeno pomocí plynového kondenzačního kotle, podlahového vytápění nebo otopnými tělesy a ohřev TUV elektrickým bojlerem (průkaz energetické náročnosti budovy PENB nemusí již v současné době s plynem vždy vycházet pro schválení stavebním úřadem, proto jej navrhujeme doplnit o klimatizace dodávané naší divizí Klimatizace-Hustopeče®)
Alternativně může být použito tepelné čerpadlo. V koupelnách a WC je navržena elektrická topná rohož.

Zařizovací předměty

Jsou-li v projektu, tak vana, WC (závěsné), umyvadlo, sprchový kout nebo sprchová zástěna s vyspádovanou podlahou. Součástí koupelen je také otopný žebřík. Hrubá příprava pro kuchyň obsahuje hrubé elektro rozvody, rozvody vody a odpadu.