Oprav dům po babičce

V rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) můžete od září 2023 získat dotaci s názvem Oprav dům po babičce. Pokud se chystáte na rekonstrukci starého domu, je dobré zvážit možnost využití tohoto programu. Můžete získat příspěvky nejen na zateplení, ale i na další úsporná opatření. Připravili jsme přehledné informace o dotaci na rekonstrukci domu. Navíc zjistíte, jak vám s dotací pomůžou STAVBY ALL INCLUSIVE®.

Stavební firma zatepluje rodinný dům v rámci rekonstrukce oprav dům po babičce.

S čím vám dotace pomůže

Dotace nezískáte přímo na rekonstrukci domu jako takovou, ale na jeho renovaci, resp. na realizaci úsporných energetických opatření. Podmínku pro získání dotace představuje komplexní zateplení domu, na které můžete dostat příspěvek až 1 milion korun. Dotaci můžete rozšířit o další úsporná opatření.

Co to v praxi znamená? Vždy musíte dům zateplit. Není možné žádat o dotaci například na fotovoltaiku v rámci programu Oprav dům po babičce, aniž byste stávající dům komplexně zateplili. Stavba musí vyhovovat úspornému energetickému štítku (po zateplení skupina B).

Cílem dotace NZÚ Oprav dům po babičce je urychlení rekonstrukcí starých domů. Zateplením budov se sníží spotřeba energií za vytápění a vy se tak lépe připravíte na případné zvednutí cen energií v budoucnu.

Rekonstrukce domu nebo stavba nového?

Rozhodnutí je na vás. Jsme zkušení projektanti a stavitelé, proto víme, že se někdy místo rekonstrukce vyplatí dům zbourat a postavit na jeho místě nový. Dotace počítá i s tímto:

“Pro účely programu je za stávající rodinný dům považována také stavba nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně a v souvislosti s přípravou stavby nového domu.”

Na místě odstraněného původního objektu můžete postavit novostavbu, ale pozor – musí odpovídat energetickým požadavkům (skupiny B). To je ale stále výhodnější oproti programu NZÚ Novostavby, kde domy musí být jedině pasivní (a ve skupině A)! Zde tedy můžete vidět velikou výhodu programu Oprav dům po babičce.

Pokud potřebujete bourat dům nebo jeho část, využijte služeb našich odborníků v rámci programu Stavby All Inclusive®. Řešte dotaci a stavbu jako celek, vyplatí se vám to. Jak? To vám rádi řekneme na osobní schůzce.

Pro koho je dotace NZÚ Oprav dům po babičce určená?

Pro koho je dotace NZÚ Oprav dům po babičce určená?

Dotaci můžete využít na renovaci a zateplení starého rodinné domu nebo rekreačního objektu (chaty, chalupy), který je trvale obydlen, což je dobrá zpráva pro všechny chataře. Podmínkou je mít v nemovitosti trvalé bydliště po dobu následujících 10 let.

Nejste si jistí, jestli se dotace vztahuje i na vaši chatu? Pokud stavební práce budete provádět s námi, pohlídáme nejen tohle za vás.

Žádost o podporu může podat ekonomicky aktivní osoba, která dosáhla 18 let a je vlastníkem domu nebo rekonstruované nemovitosti, u níž si lze po dokončení úsporných opatření zřídit trvalý pobyt. Podmínkou získání dotace je pravidlo, že dům/chata nikdy předtím nezískal dotaci na stejné podporované opatření z programu Zelená úsporám nebo z jiné veřejné podpory. Dále platí, že každá domácnost smí použít dotaci pouze na jeden dům.

Pokud se ztrácíte v podmínkách dotace nebo z ní máte obavy, svěřte se do péče nám. V rámci programu Stavby All Inclusive® vám pohlídáme všechny náležitosti a potřebné kroky podnikneme na základě plných mocí za vás.

Pro koho dotace NZÚ Oprav dům po babičce není určená?

 • Stavíte-li úplně nový dům, tato dotace není pro vás a musíte projít klasickým programem NZÚ Zelená úsporám – Rodinné domy.
 • Nejste-li ekonomicky aktivní osobou, protože jste již třeba v důchodu, je pro vás určený speciální program NZÚ Light, kde získáte lepší podmínky.
 • Pokud nemáte právo se svou nemovitostí nakládat v plném rozsahu a nebo je vaše právo omezeno například soudcovskou či exekutorskou zástavou, je nařízena exekuce nebo příkaz k prodeji domu, na který chcete žádat, či se nachází v insolvenci nebo zajištění podle trestního řádu, na dotaci na rekonstrukci domu nemáte nárok.
 • Jestliže jste již na nemovitosti, kde chcete žádat o dotaci Oprav dům po babičce, v minulosti získali dotaci z programu Nová zelená úsporám 2013 nebo Nová zelená úsporám v oblasti B, dotaci nemůžete čerpat.
 • Vztahují se na vás mezinárodní sankce nebo existují jiné důvody stanovené zákonem? O dotaci nemůžete zažádat.
 • Pokud máte dům, domek nebo chatu, která není spojena pevným základem se zemí, dotace NZÚ Oprav dům po babičce se na stavbu nevztahuje.

Rekonstrukce starého domu v rámci dotace Oprav dům po babičce.

Jak dotace Oprav dům po babičce funguje?

Před podáním žádosti o dotaci z programu NZÚ Oprav dům po babičce si musíte nechat zpracovat projekt skutečného stavu nemovitosti a následně vypracovat energetické hodnocení všech vybraných opatření. Poté musíte vytvořit projektovou dokumentaci s nově navrhovaným řešením a také připravit cenovou kalkulaci opatření pro výpočet zálohy na dotaci. Následně můžete podat žádost, a tak získat zálohu na dotaci NZÚ Oprav dům po babičce. A pak už můžete začít s realizací samotných opatření a nakonec musíte řádně vyúčtovat zálohu.

Jaké jsou další výhody?

 • Velkou výhodu představuje vyplácení finančních prostředků dopředu formou zálohy. Například jen na komplexní zateplení domu můžete získat příspěvek až ve výši 1 000 000 Kč. Navíc si můžete zažádat také o dotaci na tepelné čerpadlo, solární panely, fotovoltaickou elektrárnu nebo zelenou střechu. Tato úsporná opatření jsou nicméně podmíněny zateplením domu. Celkově můžete získat až 2 000 000 Kč.
 • Od ledna 2024 máte možnost získat také zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen na pokrytí rozdílu mezi způsobilými náklady a vyplacenou dotací. Výhodou je nižší úroková sazba, která by se měla pohybovat mezi 3 až 4 % podle nastavení jednotlivých spořitelen. Oproti hypotéce jde o nezajištěný úvěr bez zástavy, proces poskytnutí úvěru má být jednodušší a méně nákladný. Po celou dobu splatnosti budete mít zajištěnou fixaci úrokové sazby. Díky delší době splatnosti budete splácet významně nižší částky, než je tomu u spotřebitelského úvěru.
 • Provedli jste nějaké energetické opatření (a financovali si ho sami), které vyhovuje požadavkům programu Oprav dům po babičce? Pokud bylo zrealizováno a zaplaceno po 1. lednu 2021, můžete jej do programu zahrnout a získat na něj dodatečný příspěvek až 50 %.
 • Další výhodu představuje příspěvek až 50 000 Kč na tzv. základní podporu – vypracování posudku a projektové dokumentace. Což se vyplatí, protože povinná část k podání žádosti o dotaci je právě projekt a odborný posudek.
 • Pokud máte děti, získáte 50 000 Kč bonus za každé dítě, které máte ve výchově, a 25 000 Kč, pokud jej máte ve střídavé péči.
 • Proč se hodí spolupracovat na tomto projektu s námi? Pokud bude projekt navržen, aby byl environmentálně šetrný, můžete dostat 300 Kč za každý získaný bod dotazníku, který za vás vyplníme. Celkově můžete získat bonus až 30 000 Kč.

Jaký je rozdíl oproti dotaci Nová zelená úsporám?

Hlavní rozdíl je v tom, že celou částku dotace obdržíte předem. Ve standardním programu NZÚ je dotace proplácena zpětně. Snahou programu je motivovat domácnosti k realizaci kvalitního zateplení a současně přispět k využití stávajících neúsporných budov namísto rozšiřování další výstavby do volné krajiny.

V rámci programu Stavby All Inclusive® vám pomůžeme s celým nastavením dotací tak, abyste získali maximální výši dotace. Společně vybereme taková opatření, která dávají smysl.

Koho k vyřízení dotace NZÚ Oprav dům po babičce potřebuji?

 • Projektanta, který zakreslí skutečný stav, a vymyslí, jak zateplení a rekonstrukci starého domu provést. Zároveň vám poradí s výběrem zdroje tepla a celkovým řešením, které má smysl, šetří finance a nestojí zbytečné peníze.
 • Autorizovaného inženýra pozemního stavitelství, který zajistí projektovou dokumentaci a potvrdí správnost řešení.
 • Energetického specialistu, který připraví energetické štítky, zhodnotí stav před rekonstrukcí i po ní a připraví odborný posudek a tzv. energetické hodnocení.
 • Další specialisty na jednotlivá opatření, jako je fotovoltaika, energetické zdroje apod.
 • Stavební firmu, která opatření ke snížení energií provede a zastřeší.
 • Specialistu, který vám pomůže projít procesem dotací s jednoduchostí a bez zbytečných starostí. V opačném případě se nevyhnete byrokratickému kolečku.

Anebo můžete využít služeb programu Stavby All Inclusive®, které vám zajistí celý proces bez starostí a potřeby kohokoliv dalšího hledat a zajišťovat.

Jaké druhy dotace mohu v rámci NZÚ Oprav dům po babičce získat?

V rámci programu NZÚ Oprav dům po babičce musíte žádat o dotaci na komplexní zateplení, což je podmínka dotačního programu. A také my to doporučujeme. Zateplení domu dává smysl a výrazným způsobem snižuje spotřebu energií.

Budete-li dům nebo chatu z dotací komplexně zateplovat, sáhněte v rámci programu Oprav dům po babičce také na zálohovou dotaci jiných zajímavých opatření. Konkrétně se jedná o dotace níže (rozklikněte plus).

Další úsporná opatření - dotace možné získat spolu se zateplením

Dotace na výměnu zdrojů tepla

 • Dotace na kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva až 80 000 Kč.
 • Dotace na kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet až 100 000 Kč.
 • Dotace na kamna na biomasu až 40 000 Kč.
 • Dotace na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění až 60 000 Kč. S tímto zdrojem vytápění pomůže naše divize Klimatizace-Hustopeče, specialista na výhodné a velmi levné topení klimatizací.
 • Dotace na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a ohřev vody až 80 000 Kč. S tímto zdrojem také pomůže naše divize Klimatizace-Hustopeče.
 • Dotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění až 80 000 Kč.
 • Dotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody až 100 000 Kč.
 • Dotace na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV 140 000 Kč.
 • Dotace na tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro vytápění až 120 000 Kč.
 • Dotace na tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro vytápění a ohřev vody až 140 000 Kč.
 • Dotace na napojení na soustavu pro zásobování teplem až 40 000 Kč.

Dotace na zdroje pro přípravu teplé vody

 • Dotace na solární termický ohřev vody až 45 000 Kč.
 • Dotace na solární termický ohřev vody s přitápěním až 60 000 Kč.
 • Dotace na fotovoltaický ohřev vody až 45 000 Kč.
 • Dotace na tepelné čerpadlo pro ohřev vody až 45 000 Kč.

Dotace na fotovoltaiku

 • Dotace pro fotovoltaciké systémy pro výrobu e. energie až 200 000 Kč.

Dotace na větrání domu a rekuperaci vzduchu

 • Dotace na rekuperace se zpětným získáváním tepla až 105 000 Kč.

Dotace na využití tepla z odpadní vody

 • Dotace na centrální systém pro využití tepla z odpadní vody až 50 000 Kč.
 • Dotace na decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody až 5 000 Kč/odběrné místo.

Dotace na zelenou střechu

 • Dotace na zelenou střechu se sklonem do 15 stupňů (včetně) až 800 Kč/m2.

Dotace na zálivku zahrady

 • Dotace na zálivku zahrady od 20 000 Kč, zhruba 3 500 Kč za každý m3 nádrže (max. 55 000 Kč).

Dotace na zálivku a splachování wc dešťovou vodou

 • Dotace na zálivku a splachování wc dešťovou vodou až 30 000 Kč, k tomu 3 500 Kč za každý m3 nádrže (max. 65 000 Kč).

Dotace na čištění odpadní a šedé vody

 • Dotace na čištění odpadní a šedé vody pro využívání vody jako užitkové, případně pro zálivku zahrady včetně využití dešťové vody až 70 000 Kč, k tomu 3 500 Kč za každý m3 nádrže (max. 105 000 Kč).

Dotace na dobíjecí stanice elektromobilu

 • Dotace na dobíjecí stanice elektromobilu až 15 000 Kč.

Dotace NZÚ Oprav dům po babičce zahrnuje také úsporné opatření v podobě fotovoltaiky.

Jak tedy získat dotace na zateplení domu a “rekonstrukci”?

Kompletní pokyny NZÚ Oprav dům po babičce vypadají složitě a vy můžete získat dojem, že množství zařizování a papírování vám za to nestojí. Nenechte se ale odradit. Pokud se rozhodnete pustit do vyřizování dotace sami, vyplňte on-line žádost na stránkách Agendového informačního systému SFŽP ČR a nezapomeňte si vyřídit potřebné dokumenty.

Chcete si ušetřit čas a starosti? Věříme, že dotace se vyplatí, proto vám pomůžeme zařídit vše potřebné.

NABÍDKA SPOLUPRÁCE SE ZÍSKÁNÍM DOTACE NZÚ Oprav dům po babičce

Jsme stavební firma a specializujeme se na realizaci staveb na klíč. V rámci programu Stavby All Inclusive® zařídíme většinu prací a vyřizování za vás podle předem stanoveného a ověřeného postupu na základě plné moci, a to včetně vyřízení dotace Oprav dům po babičce.

Tuto službu nabízíme všem, kteří chtějí, aby jedna firma vyřídila dotaci Oprav dům po babičce a po té i práce kvalitně provedla, dotaci administrovala a dokončila ji do úplného konce, bez problémů a starostí. Přesně takto pracujeme a za svou činnost neseme odpovědnost. Proto pokud za vás máme vyřizovat dotaci, chceme provádět i stavební práce. Jen díky tomuto postupu můžeme zaručit kvalitu a vše bude mít smysl.

Pokud tedy potřebujete pouze vyřídit dotaci, nemůžeme vám pomoci. Takovou variantu v nabídce bohužel nemáme.

Kde už Stavby All Inclusive® pomohly?

Program Stavby All Inclusive® pomohl při následcích tornáda na jižní Moravě, kdy jsme v rekordním čase klientům poskytli pomoc s projektováním a výstavbou zničených rodinných domů. Vyřídili jsme za ně stavební povolení, dotace z programu Živel, komunikaci s fondem SFPI a následnou stavbu rodinných domů až po kolaudaci. Naši projektanti pracují rovněž jako stavbyvedoucí a mají vše pod kontrolou. Díky tomu klaplo vše na 100 % – rozpočty, projektová dokumentace, smlouvy, termíny provádění díla, vyúčtování prací, foto záznamy, předávací protokoly, proplácení prostředků ze strany fondu SFPI i kolaudace.

A stejně tak pomůžeme i vám s dotací Oprav dům po babičce od NZÚ.

Jak to u nás funguje?

Spojí se s vámi náš specialista a společně proberete všechny možnosti vhodné pro vaši konkrétní situaci. Domluvíte se na schůzce v naší pobočce na adrese Husova 3, Hustopeče, kde se seznámíte se členy celého týmu. Zjistíte, jak Stavby All Inclusive® mohou snížit administrativu a starosti při vyřizování dotace Oprav dům po babičce.

Pokud vám náš přístup bude vyhovovat, domluvíme se na spolupráci a vyřešíme detaily. Pak už naši specialisté začnou připravovat váš projekt. S úřady budou jednat na základě plné moci. Veškeré práce provádíme my. Jedině tak totiž zajistíme, aby vše fungovalo, jak má, a můžeme se zaručit za vysokou kvalitu provedené práce.

Co vám vše nabízíme?

 • prověříme nárok na získání dotace Oprav dům po babičce;
 • vymyslíme, jak efektivně vyčerpat maximum dotací na vašem domě;
 • připravíme projekt na smysluplné zateplení domu a navrhneme vhodné zdroje vytápění tak, aby pro vás čerpání dotace mělo smysl. Řešení a návrh opatření s vámi probere náš projektant a energetický specialista;
 • navrhovaná opatření vyřídíme se stavebním úřadem (na základě plné moci);
 • připravíme a podáme za vás žádost o dotace NZÚ Oprav dům po babičce;
 • dotaci vyplacenou zálohou až 1 000 000 Kč na zateplení a další až 1 000 000 Kč na další úsporná opatření obdržíte na svůj účet;
 • realizaci opatření zaštítíme my v rámci Stavby All Inclusive® pod dohledem stavbyvedoucího a následně připravíme veškeré podklady pro vyúčtování dotace (nutno doložit NZÚ do 24 měsíců, nejpozději do 31 6. 2028);
 • komplexní řešení nutné byrokracie, s námi vše zvládnete bez starostí.

Pokud splňujete základní podmínky pro získání dotace NZÚ Oprav dům po babičce, vyplňte kontaktní formulář a my se postaráme nejen o komplexní řešení zateplení, ale i o vyřízení dotace či výměny zdrojů tepla.

Kontaktujte nás

  Příloha (max. 5 MB, formát jpg, jpeg, pdf, zip, rar):

  Máte bližší dotaz?

  Váš projektový manažer

  Jan Babák

  +420 778 232 015
  babak@prvnijihomoravska.cz

  Poslat nezávaznou poptávku

  Zdarma Vám pošleme cenovou nabídku.

  Vyberte si z našich vzorových domů nebo vám navrhneme dům na míru!

  Podívejte se na naše vzorové rodinné domy a vyberte si z několika variant. Každý dům si můžete nechat upravit podle sebe. Pokud si z naší nabídky nevyberete, nevadí. Navrhneme vám dům přesně podle vašich představ.

  Nechejte si postavit dům ve fázi, jakou potřebujete

  Dům vám postavíme ve třech fázích stavbydům na klíč, dům k dokončení nebo jako hrubou stavbu domu. Podívejte se na popis stavebních postupů a standardů a co všechno daná fáze stavby obsahuje.

  Líbí se vám naše práce?

  Pokud se rozhodnete s námi navázat spolupráci, kontaktujte nás a napište nám vaše přání.