Naše standardy pro dvoupodlažní dům

Hrubá stavba domu

Co je to hrubá stavba domu?

Hrubá stavba domu je taková stavba, kde je dokončena jen základní konstrukce. To znamená, že jsou hotové základy, obvodové a vnitřní nosné zdivo, příčky a střecha. Výhodou je rychlá výstavba.
Způsob dokončení je opět na vás.

Hrubá stavba domu neobsahuje

 • Úpravy povrchů vnitřních
 • Úpravy povrchů vnějších
 • Podlahové konstrukce
 • Výplně otvorů
 • Tepelné izolace
 • Svody
 • Výmalbu
 • Elektroinstalace
 • Topení a ohřev TUV
 • Zařizovací předměty
 • Kuchyň
 • Osvětlení

Naše standardy

Základová deska

Základy jsou tvořeny betonovými pasy s nadezdívkou ze ztraceného bednění dle šířek zdiva. Základové konstrukce jsou ukončeny ŽB deskou tl. 125-150 mm. Součástí základové desky je rovněž ležatá kanalizace. Cena základů je uvažována na pozemku bez převýšení (bez svahu).

Strop a schodiště

Strop je tvořen železobetonovou monolitickou deskou. Schodiště je rovněž železobetonové monolitické.

Svislé konstrukce

Obvodové a vnitřní nosné zdivo je provedeno z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu nebo z keramických tvárnic broušených rovněž na tenkovrstvou maltu nebo na zdící pěnu. Příčky jsou z pórobetonových nebo keramických broušených tvárnic tl. 150 mm také na tenkovrstvou maltu nebo na zdící pěnu.

Konstrukce střechy

Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Krytina je navržena z komplexního taškového systému BRAMAC CLASSIC PROTECTOR v černé/červené barvě. Střecha je větraná průběžným pásem podél okapní hrany a po celé délce hřebene odvětrávacími taškami.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky (žlaby, svody, háky atd.) jsou provedeny z lakovaného plechu.