Naše standardy pro dvoupodlažní dům

Dům na klíč

Co je to dům na klíč?

Dům na klíč znamená, že veškeré stavební práce a veškeré papírování a obíhání úřadů svěříte jedné firmě, tedy nám. Jakmile dům postavíme, převezmete od nás klíče a bydlíte. Samozřejmě vás provedeme celým postupem od návrhu, povolení, přes samotnou výstavbu až po kolaudaci domu. Velká výhoda domu na klíč je ta, že celý dům samozřejmě postavíme my a kromě stavebního povolení na začátku, tak vyřídíme i kolaudaci na závěru. U domu k dokončení nebo hrubé stavby domu si musíte dům dokončit sami a navíc si sami budete muset vyřídit kolaudaci.

Dům na klíč neobsahuje

  • Kuchyň (obsahuje pouze hrubou přípravu)
  • Osvětlení

Naše standardy

Základová deska

Základy jsou tvořeny betonovými pasy s nadezdívkou ze ztraceného bednění dle šířek zdiva. Základové konstrukce jsou ukončeny ŽB deskou tl. 125-150 mm. Součástí základové desky je rovněž ležatá kanalizace. Cena základů je uvažována na pozemku bez převýšení (bez svahu).

Strop a schodiště

Strop je tvořen železobetonovou monolitickou deskou. Schodiště je rovněž železobetonové monolitické.

Svislé konstrukce

Obvodové a vnitřní nosné zdivo je provedeno z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu nebo z keramických tvárnic broušených rovněž na tenkovrstvou maltu nebo na zdící pěnu. Příčky jsou z pórobetonových nebo keramických broušených tvárnic tl. 150 mm také na tenkovrstvou maltu nebo na zdící pěnu.

Úpravy povrchů vnitřních

V případě pórobetonových tvárnic se provádí tenkovrstvá stěrková omítka s perlinkou s finální štukovou omítkou. V případě keramických tvárnic se provádí dvouvrstvá omítka, kde jádro tvoří vápenocementová omítka a finální povrch tvoří štuková omítka. Dále mohou být vnitřní omítky provedeny jako sádrové. V podkroví je proveden protipožární sádrokartonový podhled. V koupelně a na WC jsou provedeny keramické obklady.

Úpravy povrchů vnějších

Obvodový plášť je zateplen fasádním polystyrenem tl. 150 mm s povrchovou úpravou ze silikonové strukturální omítky zrno – 1,5 mm. Sokl je zateplen perimetrickými deskami tl. 150 mm s mozaikovou omítkou marmolit.

Podlahové konstrukce

Podlahy jsou provedeny jako anhydritové, v garáži betonové. V celém objektu jsou navrženy skladby podlah dle funkce a využití místností. Jedná se o keramické dlažby nebo vinylové podlahy na click.

Výplně otvorů

Okna a vchodové dveře jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné, plné/prosklené. Garážová vrata jsou sekční lamelová na elektrický pohon a dálkové ovládání.

Tepelné izolace

Podlahy nad základovou deskou jsou zatepleny EPS tl. 160 mm. Zavěšený podhled je zateplen minerální izolací tl. 380 mm.

Konstrukce střechy

Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Krytina je navržena z komplexního taškového systému BRAMAC CLASSIC PROTECTOR v černé/červené barvě. Střecha je větraná průběžným pásem podél okapní hrany a po celé délce hřebene odvětrávacími taškami.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky (žlaby, svody, háky atd.) jsou provedeny z lakovaného plechu.

Výmalba

Provedena ve třech vrstvách v bílé barvě.

Elektroinstalace

Jsou navrženy:

  • V obytných místnostech 4 dvojzásuvky + 1 vypínač
  • V šatnách, koupelnách, 1 dvojzásuvka + 1 vypínač
  • V garáži 2 dvojzásuvky + 1 vypínač
  • V kuchyni pouze hrubé rozvody
  • Na střeše hromosvod

Topení a ohřev TUV

Vytápění je řešeno pomocí plynového kondenzačního kotle, podlahového vytápění nebo otopnými tělesy a ohřev TUV elektrickým bojlerem (průkaz energetické náročnosti budovy PENB nemusí již v současné době s plynem vždy vycházet pro schválení stavebním úřadem, proto jej navrhujeme doplnit o klimatizace dodávané naší divizí Klimatizace-Hustopeče®)
Alternativně může být použito tepelné čerpadlo. V koupelnách a WC je navržena elektrická topná rohož.

Zařizovací předměty

Jsou-li v projektu, tak vana, WC (závěsné), umyvadlo, sprchový kout nebo sprchová zástěna s vyspádovanou podlahou. Součástí koupelen je také otopný žebřík. Hrubá příprava pro kuchyň obsahuje hrubé elektro rozvody, rozvody vody a odpadu.